TOM & JERRY KEXFIGURER

Ett X i diagrammen betyder att jag har figuren i fråga. Ett O betyder att jag har en defekt figur.

TOM

  Blå Grön Röd Gul
på bräda x x x x
med bollträd x   x x
lutar mot käpp x x   x
med fisk och spö x x x x
står lutandes med höger hand ut x x x x
med tennisracket x x x x
med gitarr x x x x
står rakt x x x x

JERRY

  Blå Grön Röd Gul
med handske x x x x
står rakt x x x  
på skidor x x x x
med fisk och spö x x x x
med tennisracket   x   o
dirigerar x o o x
på bräda x x x x
står lutad x x x x